Attesten en formulieren

  • Maak tijdig een afspraak. Wacht niet tot de flesjes volledig leeg zijn. 

  • Uw arts mag enkel attesten afleveren die overeenkomen met de realiteit. 

  • Het invullen van medische attesten, verzekeringsaanvragen, invaliditeitspapieren e.d. vraagt een onderzoek. Maak hiervoor een afspraak en vermeld dit bij het maken van de afspraak.